At sylw / For attention of Clochdy San Silyn

At sylw dosbarth San Silyn/For attention of San Silyn class

Ysgol Goedwig/Forest School

Yn ystod y tymor yma bydd dosbarth San Silyn yn cael sesiwn Ysgol Goedwig bob yn ail ddydd Mercher ar y dyddiadau canlynol-

20/9
18/10
08/11
22/11
6/12
20/12

Bydd yn rhaid i’r disgyblion wisgo dillad addas sy’n gorchuddio’r breichiau a’r coesau ac esgidiau addas i’w newid i mewn iddynt er mwyn mynd allan i’r ardal Ysgol Goedwig.

During this term, San Silyn class will have a Forest School session every other Wednesday on the following dates-

20/9
18/10
08/11
22/11
6/12
20/12

The pupils will need to wear suitable clothes that cover their arms and legs and suitable shoes to change into in order to go out into the Forest School area.