At sylw dosbarth Llywelyn / For attention of Llywelyn class

Hoffwn eich atgoffa bod plant dosbarth Llywelyn yn mynd i gael gwersi tenis bob prynhawn dydd Mercher yn ystod yr hanner tymor yma, yn cychwyn yfory, Ebrill 19eg.  Bydd angen i’r plant ddod i’r ysgol yn eu dillad ymarfer corff ar y dyddiau yma.

We would like to remind you that the children in Llywelyn class will be having tennis lessons on a Wednesday afternoon this half term, beginning tomorrow, April 19th.  The children will need to come to school in their P.E. clothes on these days.