At sylw dosbarth Gwenfro / For attention of Gwenfro class

Hoffwn eich atgoffa bod plant dosbarth Gwenfro yn mynd i gael gwersi gymnasteg yn Queensway bob bore dydd Iau yr hanner tymor yma yn cychwyn Dydd Iau, Ebrill 20fed.  Bydd angen iddynt ddod i’r ysgol yn eu dillad ymarfer corff ar y dyddiau yma.  Nodwch na fydd angen iddynt ddod i’r ysgol yn eu dillad ymarfar corff ar ddydd Mercher.

We would like to remind you that the children in Gwenfro class will be having gymnastic lessons in Queensway on a Thursday morning during this half term, beginning this Thursday, April 20th.  They will need to come to school in their P.E. clothes on these days.  Please note that they will not need to come to school in their P.E. clothes on a Wednesday.