At sylw dosbarth Gwenfro / For attention of Gwenfro class

Bydd plant dosbarth Gwenfro yn cael gwers Addysg Gorfforol yfory, Dydd Mawrth, Mai 21ain felly bydd angen iddynt ddod i’r ysgol yn eu dillad ymarfer corff os gwelwch yn dda.  Rydym yn newid y diwrnod wythnos yma gan fod cwmni Tempest yn dod i’r ysgol ddydd Mercher i dynnu lluniau’r plant yn eu gwisg ysgol.  Diolch.

The children in Gwenfro class will be having their P.E. lesson tomorrow, Tuesday, May 21nd so they will need to come to school in their P.E. clothes please.  We are changing the day this week because Tempest are in school on Wednesday to take photographs of the children in their school uniform.  Thank you.