At sylw dosbarth Coed Ywen/For attention of Coed Ywen class

Ysgol Goedwig/Forest School

Yn ystod y tymor yma bydd dosbarth Coed Ywen yn cael sesiwn Ysgol Goedwig bob yn ail ddydd Mercher ar y dyddiadau canlynol-

31/1

21/2

06/3

20/3

Bydd yn rhaid i’r disgyblion wisgo dillad addas sy’n gorchuddio’r breichiau a’r coesau ac esgidiau addas i’w newid i mewn iddynt er mwyn mynd allan i’r ardal Ysgol Goedwig.

 

During this term, Coed Ywen class will have a Forest School session every other Wednesday on the following dates-

31/1

21/2

06/3

20/3

The pupils will need to wear suitable clothes that cover their arms and legs and suitable shoes to change into in order to go out into the Forest School area.