At sylw dosbarth Bers / For the attention of Bers class

Hoffwn eich atgoffa bod plant dosbarth Bers yn mynd i gael gwersi gymnasteg yn Queensway bob prynhawn Iau yn ystod yr hanner tymor yma, yn cychwyn dydd Iau yma, Ebrill 20fed.  Bydd angen i’r plant ddod i’r ysgol yn eu dillad addysg gorfforol ar y dyddiau yma.

We would like to remind you that the children in Bers class will be having gymnastic lessons in Queensway every Thursday afternoon during this half term, beginning this Thursday, April 20th.  The children will need to come to school in their P.E. clothes on these days.