At Sylw Blwyddyn 6 / For the attention of Year 6

Bydd llun dosbarth Blwyddyn 6 yn y Leader dydd Gwener, Mehefin 30ain.  Yn anffodus ni fydd copïau ar gael i brynu yn yr ysgol tro yma.

The Year 6 class photograph will be in the Leader on Friday, June 30th.  Unfortunately, copies will not be available to buy from the school this time.