At Sylw Blwyddyn 6 / For Attention of Year 6

Mi fydd holl blant Blwyddyn 6 yn mynd am wers tenis prynhawn yfory (Dydd Mercher, Hydref 4ydd).  Bydd angen iddynt ddod i’r ysgol yn eu dillad ymarfer corff os gwelwch yn dda.

All Year 6 pupils will be having a tennis lesson tomorrow afternoon (Wednesday, October 4th).  They will need to come to school in their P.E. kit please.