Chwilio am Ffosilau / On the Hunt for Fossils

 

 

 

 

Aeth disgyblion blynyddoedd 3 a 4 draw i Fynydd Eglwyseg i chwilio am ffosilau fel rhan o’u gwaith ar y thema ‘Dan Ein Traed’.  Dyma’r plant yn gwrando ar Raymond.

Years 3 and 4 pupils went to the Panorama to look for fossils as part of their thematic work ‘Under Our Feet’.  Here’s a picture of the children listening to Raymond.

Categories Dim Categori