Gweithdy gwrth fwlio / Anti-bullying workshop

Bu blwyddyn 6 yn rhan o weithdy gwrth fwlio.

Year 6 took part in an anti-bullying workshop.