Taith gerdded noddedig / Sponsored walk

Da iawn chi blwyddyn 6 am gerdded o leiaf 10 milltir o amgylch cae’r ysgol heddiw.

Well done year 6 for walking at least 10 miles around the school field today.