Gardd Wyddoniaeth Techniquest / Techniquest’s Science Garden

Aeth aelodau’r Eco Bwyllgor i agoriad swyddogol Gardd Wyddoniaeth Techniquest ar Fedi’r 29ain.  Braf oedd gweld y tŷ gwydr sydd wedi ei greu yn defnyddio’r holl boteli plastig rydym wedi bod yn casglu yn yr ysgol.

The school’s Eco Committee members attended the official opening of Techniquest’s Science Garden on September 29th.  Everyone was delighted to see the greenhouse that has been created using the plastic bottles we’ve been collecting at school. 

Categories Dim Categori