Swydd clwb brecwast / Breakfast club job

Rydym yn edrych am bobl i ddod i weithio yng nghlwb brecwast yr ysgol, rhwng 8:00am a 9:00am yn ystod y tymor gan ein bod yn brin o staff yno. Os oes gan unrhyw un ddiddordeb neu am fwy o fanylion, cysylltwch a’r ysgol. Y gallu i siarad Cymraeg yn ddymunol, ond nid yn hanfodol.

We are looking for people to work at the school’s breakfast club, between 8:00am and 9:00am during term time as we are short on staff there. If you are interested or would like more details, please contact the school. The ability to speak Welsh desirable, but not essential for this post.