Sioe Cyw

Aeth disgyblion Dosbarth Meithrin a Dosbarth Derbyn draw i Ysgol Rhiwabon i ymuno â Cyw a’i ffrindiau ar gyfer Sioe Nadolig Cyw.  Roedd y disgyblion wedi gwirioni gweld Cyw a Siôn Corn a chael dawnsio i’r gerddoriaeth.

Our Nursery and Reception pupils went over to Ysgol Rhiwabon to join Cyw and her friends for the Cyw Christmas Show.  The pupils were thrilled to see Cyw and Siôn Corn and dance to the music.