Profion Cenedlaethol / National Tests

Dyddiadau Profion Darllen a Rhifedd Cenedlaethol 2018: 2–9 Mai 2018

 

Gwybodaeth i rieni/gofalwyr blwyddyn 2-9 – Profion Darllen a Rhifedd yng Nghymru


National Reading and Numeracy Tests 2018 Dates: 2–9 May 2018

 

Information for parents/carers Yr 2-9 – Reading and Numeracy Tests in Wales