Neges / Message

Gobeithio fod pawb yn cadw’n iawn ac yn mwynhau’r gwyliau haf. Neges sydyn i ddweud ein bod yn dal wrthi’n brysur yn gwneud paratoadau ar gyfer ail agor yr ysgol fis Medi ac y byddwn yn rhannu gwybodaeth berthnasol efo chi drwy’r app wythnos nesaf. Mwynhewch weddill y gwyliau!

We hope that you’re all keeping well and enjoying the summer holidays. Just a short message to say that we are still busy making preparations for reopening the school in September and will be sharing relevant information with you through the app next week. Enjoy the rest of the holidays!