Macmillan

Mae disgyblion Blynyddoedd 5 a 6 wedi bod yn brysur yn paratoi cacennau ar gyfer Apêl Macmillan yfory.  Mae cyfle i blant yr ysgol brynu cacen am gyfraniad o 50c yn ystod cyfnod Bwyd Bore.

Cofiwch hefyd am y prynhawn coffi rhwng 2pm a 3:15pm yn neuadd yr ysgol i deulu a ffrindiau.

Years 5 and 6 pupils have been busy preparing cakes for the Macmillan Appeal tomorrow.  Children can buy a cake for a contribution of 50p during ‘Bwyd Bore’.

Please remember our coffee afternoon at the school hall between 2pm and 3:15pm for family and friends.