Glan Llyn

Nodyn sydyn i ddiolch o galon i ddisgyblion Blwyddyn 3 a 4 am eu hymddygiad, eu parodrwydd i gymryd rhan yn y gweithgareddau, parodrwydd i siarad Cymraeg, am fod yn garedig ac annwyl efo’i gilydd ac am beidio bod yn rhy hwyr yn mynd i gysgu tra yng Nglam Llyn! Roedd yn bleser clywed staff Glan Llyn hefyd yn eu canmol. Gobeithio eu bod wedi mwynhau ac yn llawn hanesion!

Just a quick note to thank our Year 3 and 4 pupils for their behaviour, willingness to participate in activities, for speaking Welsh, for being kind to each other and for not being too late going to sleep while at Glan Llyn! It was a pleasure to hear Glan Llyn stff praising them as well. We hope that they enjoyed and will be full of stories tonight!