Gemau Gwych

 

GemauGwych / Great Games

Y Cyfnod Sylfaen / The Foundation Phase

 

Mae croeso i’ch plentyn ddod a gemau gyda nhw i’r ysgol ar Ddydd Gwener, Rhagfyr y 23ain er mwyn iddynt gael hwyl gyda’u ffrindiau ar ddiwrnod olaf y tymor.


Your child is welcome to bring games with them to school on Friday the 23rd of December, for them to have fun with their friends on the last day of term.