Ffliw / Flu

Gweler neges isod i rieni a gwarchodwyr gan Y Tim Imiwneiddio / See message below from the Immunisation Team:

 

Dear Parents,

Please see enclosed information regarding Nasal Flu drop-in clinics for children who may have missed the immunisation in school:

Vaccination centres in North Wales offer drop-in clinics to boost protection against flu – Betsi Cadwaladr University Health Board (nhs.wales)

Canolfannau brechu yng Ngogledd Cymru yn cynnig clinigau galw heibio i gryfhau’r amddiffyniad rhag y ffliw – Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr (gig.cymru)

Kind regards,

Immunisation Team