Diolch / Thank you

Hoffai’r staff ddiolch yn fawr i bawb am y cardiau a’r anrhegion Nadolig, gwerthfawrogwn eich caredigrwydd.  Nadolig Llawen i bawb a mwynhewch y gwyliau!

The staff would like to thank everyone for the Christmas cards and presents, it’s much appreciated. Merry Christmas to you all – enjoy the holidays!