CRhA / PTA

Neithiwr, cynhaliwyd Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol CRhA Ysgol Plas Coch a phenodwyd Pwyllgor newydd am y flwyddyn.
Rydym yn ddiolchgar iawn i’r aelodau sydd wedi sefyll i lawr am eu cefnogaeth a’u hamser.
Y Pwyllgor Newydd yw:
Jen Neal – Cadeirydd
Claire Evans – Is-gadeirydd
Emma Newell – Ysgrifennydd
Morgan Roberts-Alsop – Is-ysgrifennydd
Judy Churm – Trysorydd
Darren Churm – Is-drysorydd
Sara Morris-Arkle – Cynrychiolydd yr Iaith Gymraeg
Rydym yn edrych ymlaen at y flwyddyn sydd i ddod ac rydym yn croesawu unrhyw gymorth  yr ydych chi’n fodlon ei roi!
Last night we have held the Annual General Meeting of Ysgol Plas Coch PTA where we have appointed a new PTA committee for the year.
We are very grateful to those members of the PTA who have stood down for their support and time.
The new committee is:
Jen Neal – Chair
Claire Evans – Vice Chair
Emma Newell – Secretary
Morgan Roberts-Alsop – Vice Secretary
Judy Churm – Treasurer
Darren Churm – Vice Treasurer
Sara Morris-Arkle – Welsh language representative
We’re looking forward to the coming year and welcome any help and support you are willing to give!
Dymuniadau gorau / Best wishes
Jen Neal
Cadeirydd ar ran CRHA Ysgol Plas Coch / Chair on behalf of Ysgol Plas Coch PTA