Cacennau MacMillan

Diolch o galon am eich cefnogaeth heddiw. Bydd cacennau dal ar werth ar ddiwedd y dydd o ddosbarth  Clychau Gresffordd. Dewch yn llu.
Thank you for your support this morning. There will be some cakes for sale at the end of the day from dosbarth Clychau Gresffordd.