Blwyddyn 6 / Year 6

Thema’r tymor – Dŵr

Term’s theme – Water

Ymweliad PC Mark Jones‘s visit

 

Ymweliad addysgol â Llyn Brenig / Educational visit to Llyn Brenig

 

 

Gweithdy gydag Arfona o Ddŵr Cymru / A workshop with Arfona from Welsh Water

 

Gwerthu afalau taffi a siocled / Selling toffee and chocolate apples

 

Prosiect Sbectrwm (sesiwn dau)/ Spectrun Project (session two)

 

Ymweld â Llyn Celyn / Visiting Llyn Celyn

 

Prosiect Sbectrwm (sesiwn un)/ Spectrun Project (session one)

 

Gweithdy NSPCC Workshop

 

Gwerthu cacennau Macmillan / Selling cakes for Macmillan