Blwyddyn 6 / Year 6

Mae plant Blwyddyn 6 yn mynychu Gŵyl chwaraeon yn Ysgol Morgan Llwyd bore yfory, Gorffennaf 11eg.  Mae’r plant i ddod i’r ysgol yn gwisgo dillad ymarfer corff, het ac eli haul a bydd angen potel dwr arnynt.  Mae’r bws yn gadael yn brydlon am 8:45am a byddwn yn ôl erbyn amser cinio.

Year 6 children are attending a sports festival at Ysgol Morgan Llwyd tomorrow morning, 11th July.  They need to come to school wearing their P.E. kit, sun hat and sun cream and they will need a bottle of water.  The bus will be leaving promptly at 8:45am and we will be back by lunchtime.