At sylw Derbyn, Bl.1 a 2 / For attention of Reception, Yr.1 + 2

Ar ddydd Gwener, Tachwedd 24ain, bydd plant y dosbarth Derbyn, Blwyddyn 1 a 2 yn cael un sesiwn tenis am ddim yn y ganolfan tenis.  Bydd angen i’r plant ddod i’r ysgol yn eu dillad ymarfer corff ar y diwrnod yma – siorts du, crys T gwyn gyda throwsus loncian a siwmper ysgol.  Diolch.

On Friday, November 24th the children in Reception, Year 1 and 2 will be having one free tennis session at the tennis centre.  The children will need to come to school in their P.E. kit on this day please – black shorts, white T-shirt with joggers and their school sweatshirt.  Thank you.