Ail Agor / Reopening

Blwyddyn Newydd Dda! Gobeithio fod pawb yn iawn a wedi gallu mwynhau’r Nadolig a’r Flwyddyn Newydd.

Yn dilyn asesiad o lefelau staffio rydym yn falch o ddweud, fel mae pethau’n edrych ar hyn o bryd,  y byddwn yn gallu ail agor i holl ddisgyblion yr ysgol, fel y bwriadwyd yn wreiddiol, ar ddydd Llun, Ionawr 10fed. Os bydd unrhyw newid i hyn rhwng nawr a dydd Llun, byddwn yn gadael i chi wybod cyn gynted a phosib. Bydd mwy o fanylion am rai neiwidiadau dros dro i drefniadau yn dilyn dros y dyddiau nesaf.

Fel nodwyd yn y llythyr ar ddiwedd y tymor diwethaf, os oes unrhyw ddisgybl wedi cael Covid-19 dros y gwyliau a wnewch chi adael i ni wybod, drwy ebost cyn gynted a phosib os gwelwch yn dda.

Edrychwn ymlaen i weld pawb yn ol wythnos nesaf.

 

Happy New Year! We hope that everyone is well and was able to enjoy Christmas and the New Year.

Following and assessment of staffing levels today, we’re glad to be able to inform you, as things stand at the moment that we will be able to reopen for all the school’s pupils as originally planned on Monday, January 10th. If anything changes between now and then, we will let you know as soon as possible. Details of some temporary changes to arrangements will follow over the next few days.

As was noted in the end of term letter,  if any pupil has tested positive for Covid-19 over the holiday, could you please email the school to let us know as soon as possible. 

We look forward to seeing everyone next week.